Matrícula tancada

Màster en
Diversitat Religiosa: Pensament, Cultura i Governança

Modalitat HÍBRIDA
S'atorgaran beques pròpies del Màster

3a Edició
Màster en Diversitat Religiosa
Màster en Diversitat Religiosa
Codi: 210050
Tipologia: Màster
Idioma: Català o espanyol, segons el docent.
Data d'inici: 29/09/2021
Data de finalització: 24/09/2022
60 ECTS / 351 hores
( presencials: 78 / videoconferència: 273)
Horari:

MODALITAT HÍBRIDA: Les classes es poden seguir de forma presencial o per videoconferència a través de la plataforma Zoom.

dimecres, dijous i divendres, de 16 a 19.15 h 

Seminari de lectura (27 hores a concretar amb l'alumnat).

Lloc de realització: Les classes per streaming, es poden seguir de forma presencial (Facultat de Lletres) o per videoconferència a través de la plataforma Zoom.
Places: 17

Pràctiques externes

Es realitzaran 66 hores de pràctiques externes que consistiran en conèixer de primera mà la realitat i les pràctiques d’algunes confessions religioses, tenir contacte amb el dia a dia de les institucions que treballen la diversitat religiosa i oferir la possibilitat de posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits. En funció de les circumstàncies i la crisi sanitària del covid-19, aquestes pràctiques es faran de manera presencial o per via telemàtica. L’organització del...

A qui s'adreça

A professionals de l’administració pública i entitats del tercer sector, responsables d’entitats religioses i estudiants amb inquietuds per conèixer el fenomen religiós i les seves dimensions teòriques, i adquirir un bagatge i una experiència pel que fa a la seva gestió.

Requisits d'admissió

– Titulació universitària.
– Aquesta formació està oberta a totes les persones que vulguin aprofundir en el coneixement sobre la diversitat religiosa. Les persones que no tinguin titulació universitària obtindran un certificat d'assistència al curs.

Objectius

Generals:
–  Conèixer i identificar els continguts bàsics i fonamentals de les diferents disciplines que aporten reflexió i coneixement de la diversitat religiosa: la filosofia, la sociologia, l’antropologia i la història.
– Analitzar críticament els discursos i els debats sobre el fenomen religiós i els debats interns dins de cada confessió.
– Comprendre els condicionaments sociopolítics que permeten analitzar i entendre el món actual i el paper que la religió i les formes d’espiritualitat hi té.
– Analitzar els models, polítiques i accions en matèria de diversitat religiosa.

Específics:
– Identificar i conèixer l’estructura i l’organització administrativa dels serveis implicats en el desenvolupament de les polítiques de la diversitat religiosa.
– Dissenyar actuacions i realitzar avaluacions d’accions, projectes, programes i plans vinculats a la diversitat religiosa.
– Investigar i realitzar treballs de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa tant des d’una perspectiva teòrica com pràctica.
– Identificar i analitzar les realitats de les confessions religioses i les noves espiritualitats.

Sortides professionals

La rellevància de la diversitat religiosa i la seva gestió és cada vegada més present en l’àmbit professional. Tant en l’administració pública com en les iniciatives privades, hi ha cada cop més la necessitat de tenir en compte el fet de la diversitat religiosa que caracteritza la nostra societat. Fins i tot hi ha necessitat per part dels mateixos responsables de les confessions religioses de conèixer la pluralitat religiosa de la societat catalana i europea. Les empreses, les escoles, els hospitals, les presons, etcètera, són llocs on aquesta diversitat marca d’una manera o altra la gestió i orienta la producció del centre. Aquests són uns quants exemples de perfils professionals als quals pot interessar cursar el màster: tècnics dins de l’àrea de convivència i cohesió social dels ajuntaments, formadors del personal de l’administració pública i col·lectius professionals en la matèria, treballadors de mediació intercultural i gestió de conflictes, etcètera.

Informació relacionada

Notícia al Diari Ara: "La diversitat religiosa del país arriba, finalment, a la universitat"

Etiquetes: Religió
Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

1.995 €
Veure descomptes

Calendari

eventis