Matrícula tancada

Màster en
Diversitat Religiosa: Pensament, Cultura i Governança

Modalitat HÍBRIDA
S'atorgaran beques pròpies del Màster

3a Edició

Estructura modular

Aquest curs forma part d’un programa que inclou la possibilitat de matricular-se de manera independent a les titulacions següents:

Pla d'estudis

 • El fenòmen religiós avui: perspectives, llums i ombres

  Aproximar-se al fenomen religiós des de diferents perspectives, alhora que es presenten els debats filosòfics sobre el fet religiós. Tractar la història de les religions. Aprofundir en els debats i els arguments de l’ateisme i la secularització i oferir informació i diferents perspectives sobre la “nova espiritualitat”.

 • Les religions abrahàmiques

  Oferir les nocions bàsiques sobre les religions principals (judaisme, cristianisme i islam), tractar els debats i les fraccions en el si d’aquestes religions i aprofundir en els debats actuals sobre aquestes religions.

 • Budisme, hinduisme i religions de l'Àsia i de l'Àfrica

  Oferir coneixement sobre l’hinduisme i les religions de l’Índia, també donar nocions bàsiques sobre les religions principals de l’Àsia i de l’Àfrica i aprofundir en els debats actuals sobre aquestes religions.

 • Gestió de la diversitat religiosa a Catalunya i Europa: marc legal, social i polític

  Aproximar-se al marc legal i polític del models de gestió de la diversitat religiosa. Treballar sentències judicials que visibilitzen el debat sobre la diversitat religiosa. Conèixer els models de gestió a nivell europeu i català. Conèixer iniciatives del marc comunicatiu i veure quin paper juguen les noves tecnologies en la diversitat religiosa.

 • Sociologia i filosofia política de les religions

  Comprendre el fenomen religiós i els seus debats des d’una perspectiva sociològica. Comprendre la filosofia política, conèixer metodologies de l’anàlisi empíric en la diversitat religiosa i oferir un marc teòric per a la recerca i l’anàlisi.

 • Experiències

  Conèixer experiències de l’administració (Generalitat i ajuntaments) de la gestió de la diversitat religiosa, abordar els debats sobre la laïcitat i oferir eines per poder analitzar i abordar casos de diversitat religiosa. 

 • Tallers i visites a centres religiosos

  Conèixer de prop algunes pràctiques de confessions religioses en el seu lloc de culte (esglésies, sinagogues, mesquites, gurudwares, monestirs budistes, etc.) i també saber com és l'organització social i la gestió.

 • Pràctiques externes

  Es realitzaran 66 hores de pràctiques externes que consistiran en conèixer de primera mà la realitat i les pràctiques d’algunes confessions religioses, tenir contacte amb el dia a dia de les institucions que treballen la diversitat religiosa i oferir la possibilitat de posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits. En funció de les circumstàncies i la crisi sanitària del covid-19, aquestes pràctiques es faran de manera presencial o per via telemàtica. L’organització del màster es reserva la potestat d’introduir canvis per tal d’adaptar el treball de l’alumnat a la situació.

 • Treball final de màster

  Oferir a través de les tutories, eines d’anàlisi per la realització del treball de final de màster, abordar a través d’un treball tutoritzat alguns dels temes relacionats amb la diversitat religiosa i desenvolupar des d’una perspectiva teòrica i/o pràctica una anàlisi sobre la diversitat religiosa i temes vinculats.

Titulació

Màster en Diversitat Religiosa: Pensament, Cultura i Governança per la Universitat de Girona*

* No inclou la taxa d'expedició del títol propi de la UdG

Nota: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d’assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
eventis